Heirbrugstraat 135c, 9160 Lokeren
tel: +32 (0)9 349 53 87
| fax: +32 (0)9 349 53 89 | mobile: +32 (0) 484 17 49 18 | mail: info@nopek.be

               

Privacy Policy Nopek Constructies bvba

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Nopek Constructies bvba van groot belang. Met deze privacy policy willen we u informeren over welke maatregelen wij hebben genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de GDPR/AVG. Dit beleid werd voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

1. De rol van Nopek Constructies bvba

Enerzijds treden wij op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de verschillende systemen en procedures die van toepassing zijn binnen onze onderneming. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens in het kader van dienstverlening naar andere partijen. Voor deze verwerking wordt telkens met elke partij een verwerkersovereenkomst afgesloten in het kader van de doorgifte van persoonsgegevens. Wij treffen hoe dan ook de nodige maatregelen op technisch als op organisatorisch vlak om de bescherming van uw gegevens met de hoogste kwaliteit te kunnen waarborgen.

2. Onze bedrijfsactiviteiten

We verzamelen enkel maar gegevens die wij nodig hebben om onze bedrijfsactiviteiten op de beste manier te kunnen uitvoeren. Onze activiteiten bestaan uit:
 • Ketelbouw
 • Industriële buisleidingen
 • Staalconstructies
 • Plaatbewerking
 • Onderhoudswerken
 • Draaien en frezen

3. Wat hebben we nodig?

Ons Beleid Bescherming Persoonsgegevens regelt het gebruik en de opslag van uw gegevens. Deze privacyverklaring beschrijft welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zoals voorgeschreven in de General Data Protection Regulation. Nopek Constructies bvba is een Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u (betrokkene) ons levert. We verzamelen de volgende soorten gegevens van u: Via ons sollicitatieformulier (https://www.nopek.be/soliciteren.php) vragen wij volgende gegevens van u;
 • Naam
 • Voornaam
 • Geslacht
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer (vast of mobiel)
 • E-mailadres

4. Hoe worden uw gegevens bij ons verzameld?

Het verzamelen van uw gegevens gebeurt bij ons op volgende wijzen:
 • Persoonlijk/ telefonisch/ per mail
 • Sollicitatieformulier op onze website
 • Jobbeurzen, netwerkmomenten

5. Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten. Dit ligt in lijn met artikel 6 van de GDPR die het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke omschrijft. We hebben uw persoonsgegeven nodig om u de volgende diensten te leveren:
 • Professioneel contact via telefoon, email, enz.
 • Dienstverlening aan uw bedrijf en medewerkers

6. Digitale Media

Website Onze website, www.nopek.be heeft als doel u op de hoogte te houden over onze bedrijfsactiviteiten en behaalde resultaten. Sociale media Nopek Constructies BVBA beschikt over een bedrijfspagina op LinkedIN, Facebook, … Deze platformen worden enkel gebruikt om bedrijfscommunicatie te voeren. U bent als betrokkene vrij om al dan niet onze social media platformen te volgen.

7. Hoe lang bewaren we uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens zolang er een actieve samenwerking is tussen Nopek Constructies bvba en zijn klanten/leveranciers/… tot 10 jaar nadat de actieve samenwerking plaats vond. Na deze periode, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen. Indien u reeds vroeger uw gegevens wenst te laten verwijderen, zonder de wettelijk bepaalde termijnen te schenden, kan u dit steeds verzoeken door ons te contacteren per mail via privacy@nopek.be.

8. Overdracht naar derden

De gegevens die u bij ons achterlaat zullen niet worden verkocht of verhuurd aan derde partijen of partijen die geen deel uitmaken van Nopek Constructies bvba. Indien wij het opportuun achten om uw gegevens door te geven aan andere partijen, dan zullen wij hier aan voorafgaand toestemming vragen en u inlichten over welke gegevens wij hiervoor zullen overdragen. Indien we bij Nopek Constructies bvba gebruik maken van externe verwerkers, zal de overdracht van gegevens telkens worden bepaald in een verwerkersovereenkomst. Zo zal worden bepaald dat verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens op hun beurt verder zullen gebruiken.

9. Minimale gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn correct en dienen enkel voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor onze bedrijfsactiviteiten.

10. Automatische verwerking and profiling

Nopek Constructies bvba doet niet aan profiling, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgegevens die een profiel schetsen van u.

11. Hoe beveiligen we nu al deze gegevens?

We treffen de nodige maatregelen op zowel technisch als organisatorisch vlak. We werken met een degelijk wachtwoordbeleid, en een correcte bepaling van de rechten voor onze gebruikers, zodoende dat de juiste persoon enkel toegang heeft tot de gegevens die hij/zij moet zien. Op organisatorisch vlak hebben wij verschillende procedures en richtlijnen uitgeschreven die van toepassing zijn op de hele organisatie. Daar bestaan onder meer het informatieveiligheidsbeleid en duidelijke richtlijnen inzake de verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

12. Wat zijn uw rechten?

Uw rechten als betrokkene zijn:
 • Recht op inzage
 • Recht op wijziging van gegevens
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op dataoverdracht
 • Recht van bezwaar
 • Recht op beperking van de verwerking
In het geval dat u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, neem dan contact op met de Informatieveiligheidscoördinator (IVC) via privacy@nopek.be of schriftelijk naar Heirbrugstraat 135c – 9160 Lokeren. Onze Informatieveiligheidscoördinator zal uw klacht bekijken en samenwerken met u om de zaak op te lossen. Indien u nog steeds vindt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn behandeld volgens de wet, neemt u dan contact op met de Privacy Commissie – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: 0032 2 274 48 00 of commission@privacycommission.be en dient u een klacht in bij hen.